สร้างความได้เปรียบในช่วงตลาดผันผวน ในแบบของ Warren Buffett ด้วยแนวคิด MOAT

0 0
Read Time:6 Minute, 2 Second

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯวิกฤติแบงก์ล้ม วิกฤติเงินเฟ้อ ระเบียบโลกใหม่ (การเข้ามาของกลุ่มBRICS) รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในสงครามรัสเซีย-ยูเครน คำถามที่น่าสนใจที่สุดคือ“นักลงทุนควรลงทุนกับอะไรดี?”การหาหลุมหลบภัยให้เงินที่ตัวเองหามาได้อย่างยากลำบาก และการสร้างผลตอบแทนให้ชนะเงินเฟ้อในขณะเดียวกันนั้น จึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในสภาวะเศรษฐกิจครึ่งๆ กลางๆ แบบนี้

หนึ่งวิธีการเลือกลงทุนที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ คือการวิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละบริษัท รวมไปถึงการเทียบเคียงบริษัทที่น่าสนใจกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อมองหา“ความได้เปรียบทางการแข่งขัน(competitive advantage)”หรือการที่บริษัทมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ เช่นสามารถตั้งราคาขายสินค้าได้ในราคาสูง มีต้นทุนการพัฒนาสินค้าที่ถูกกว่าคู่แข่ง หรือการที่บริษัทคู่แข่งจะก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ยาก ในอีกทางหนึ่งเราเปรียบธุรกิจที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันว่ามีป้อมปราการ อย่างคูเมือง(MOAT)มาเป็นเกราะกำบังการโจมตีจากคู่แข่ง ประหนึ่งกับการสู้รบในสนามเชิงธุรกิจ

รู้จักโมเดลMOATเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้คำว่าMoatคือเกราะป้องกันศัตรูเมืองอื่นไม่ให้เข้ามาบุกรุก แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ เกราะป้องกันในที่นี้คือ โครงสร้างธุรกิจที่บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินทางเศรษฐกิจ(Excess economic returns)เป็นระยะเวลานานทำให้มีโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมในระยะยาว จากสภาพคล่องของเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนไปและผลตอบแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามเวลา

แล้วอะไรล่ะที่ไม่ได้บ่งบอกถึงบริษัทที่มีMoatคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง?

อย่างแรกเลยที่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่นับว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน คือขนาดส่วนแบ่งของตลาดหรือMarket Shareที่สูง เพราะไม่ได้บ่งบอกถึงความน่าจะเป็นที่บริษัทจะเติบโตในระยะยาว รวมทั้งสินค้าที่นิยมเป็นช่วงๆก็ยากที่จะมีผลตอบแทนที่ยั่งยืน เนื่องจากมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนในช่วงเวลาสั้นเท่านั้น

นอกจากนี้สินค้าและบริการที่ต้องใช้กระบวนการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ อย่างสินค้าด้านเทคโนโลยีก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นบริษัทที่มีMoatเนื่องจากสามารถลอกเลียนแบบได้เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่นกัน

อย่างที่เห็นว่าการที่บริษัทมีคูเมือง หรือEconomic Moatที่แข็งแกร่งนั้นสามารถดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในยุคเวลาที่ตลาดมีความผันผวน ดังนั้นก่อนที่จะลงทุนกับบริษัทใด บริษัทหนึ่ง เราควรจะมองถึงข้อได้เปรียบต่างๆ ของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ และรู้ถึงที่มาของMoatเพื่อวิเคราะห์ว่าบริษัทนี้ควรลงทุนในระยะยาวหรือไม่

แน่นอนว่าการมีป้อมปราการที่แข็งแรง ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ทุกบริษัทจะสามารถสร้างMoatขึ้นมาได้ในชั่วพริบตา และการค้นหาบริษัทที่มีMoatนั้นมีรายละเอียดนอกเหนือจากงบการเงินหรือผลประกอบการที่ต้องคำนึงถึง โดยสามารถสรุปความได้เปรียบทางการแข่งขันจากที่มาของคูเมือง(Source of Moat)ดังนี้

1.Intangible Assetsหรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ อย่างแบรนด์ สิทธิบัตร และใบอนุญาต หากยกตัวอย่างความเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักและนิยม แบรนด์จะสามารถดึงความสนใจลูกค้าและเพิ่มความสมัครใจ ลดความลังเลในการซื้อสินค้าได้

2.Switching Costsหรือต้นทุนจากการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าไปยังสินค้าของคู่แข่ง ต้นทุนในที่นี้รวมทั้งเวลาและเงินที่ต้องสูญเสียเมื่อลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อของเจ้าอื่น จึงทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นได้

3.Network Effectหรืออิทธิพลจากเครือข่าย คือการที่ลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ใช้สินค้าหรือบริการมากขึ้น จึงทำให้มูลค่าของตัวสินค้าหรือบริการนั้นเพิ่มขึ้น เมื่อมีลูกค้ามากขึ้น บริษัทก็สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักและโตอย่างรวดเร็ว

4.Cost Advantageหรือการที่บริษัทสามารถลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน

5.Efficient Scaleหรือการที่ตลาดมีขนาดที่จำกัดผู้เล่นหน้าใหม่ไม่สามารถเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้ หรือทำได้ยาก ทำให้สินค้าหรือบริการสามารถผลิตได้เพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งก่อให้เกิดBarrier Entryที่บริษัทหน้าใหม่ไม่กล้าลงทุนในอุตสาหกรรมเพราะผลตอบแทนในตลาดต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากจุดสังเกตของบริษัทที่มีป้อมปราการทางธุรกิจหรือMoatแล้วนั้น อีกจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเลยคือความแข็งแกร่งของป้อมปราการ เปรียบได้ดั่งความสูงของกำแพงคูเมืองที่ยิ่งสูงศัตรูก็จะยิ่งปีนเข้ามาได้ยากมากขึ้นเท่านั้น โดยการแบ่งระดับของบริษัทที่มีMoatได้เป็น3ช่วง คือ บริษัทที่ไม่มีคูน้ำเลย(None)บริษัทที่มีความสามารถน้อยในการกันคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน(Narrow)และบริษัทที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันสูง(Wide)โดยเกณฑ์ปกติในการแบ่งระดับของบริษัทที่มีคูน้ำMoatคือระยะเวลาที่บริษัทมีข้อได้เปรียบ(Competitive Advantage)หากสามารถกันคู่แข่งได้มากกว่า20ปี ถือเป็นWide Moat (ป้อมปราการแน่นหนา ยากแก่การโจมตี)แต่ถ้าแค่10ปีก็จะตกอยู่ในระดับNarrow Moat (ป้อมปราการทางธุรกิจยังไม่ถือว่าแข็งแกร่งนัก)

ข้อควรคำนึงอีกหนึ่งข้อคือปริมาณของบริษัทที่มีMoatไม่ได้มีจำนวนเท่ากันในทุกอุตสาหกรรม แต่ละอุตสาหกรรมมีปัจจัยในการแข่งขันที่ต่างกัน ทำให้อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง จะมีปริมาณบริษัทที่มีMoatน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน(Basic Materials)

โดยทางMorningstarบริษัทที่มีชื่อเสียงเรื่องการจัดอันดับกองทุนรวมอันดับต้นๆของโลกด้วยหลักที่เรียกว่าMoat Ratingได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบของบริษัทที่มีป้อมปราการหรือMoatผ่านมิติด้านปริมาณ ไว้ 4 ข้อหลักคือ

·โอกาสน้อยที่บริษัทคู่แข่งเข้ามาแข่งเนื่องจากได้สร้างกำแพงกีดขวางที่สูง(High Entry Barrier)จากข้อได้เปรียบด้านต้นทุน

·ความสามารถที่จะลงทุนเงินทุนในปริมาณมากและได้อัตราผลตอบแทนที่สูง ซึ่งทำให้บริษัทได้กำไรสุทธิ(Earnings)เร็วขึ้นและกระแสเงินสดคล่องขึ้น

·กระแสเงินทุน(Capital Flow)ที่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงและในระยะยาว

·บริษัทมีความเสี่ยงน้อยในการลงทุนเพราะกระแสเงินสดสามารถคาดการณ์ได้

โดยสรุปแล้วผลลัพธ์ของบริษัทที่มีคูเมือง(Moat)ที่ดีคือการที่บริษัทนั้นสามารถบริหารเงินทุนที่หามาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินงานและลงทุน ที่ดูได้จากอัตราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุน(Return on Invested Capital)หากบริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุนสูง ก็หมายถึงบริษัทมีความสามารถในการสร้างมูลค่าบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ดั่งคำที่Warren Buffetหนึ่งในนักลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกได้กล่าวถึงMoatไว้ว่า“การมีคูเมืองที่แข็งแกร่งคือปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนซึ่งแสดงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว”

The Key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society, or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and, above all, the durability of that advantage. (Warren Buffet, 1999, Fortune Magazine)

———————–คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดย:บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous Article
Next Article

Tags

1xbet highest payout 7 eleven philippines accept credit card 747 dota 2 atlantic city blackjack gold best casino app for android best internet for gaming in philippines best online casinos for us players bingo deals bookie website buy pcso lotto ticket online casino ong casino spinner casino top ten clark pampanga casino contact number of paymaya free casino games that pay real cash horaire manille horse racing in the philippines how to play philippine lotto online japanese gambling machine legit bitcoin wallet in philippines lightning link casino free slots games live casino online free live roulette free low wagering slots madias hotel meeting roulette midas hotel website netent online casinos newcasino no 1 table tennis player in philippines online betting bookies panalo data promo paymaya login web paypal online casino t rex free slot widus pampanga wow slot มาใหม่ล่าสุด สล็อตpg -แอ พ ผล บอล สด thscore www 777 com คอ บอล x สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว ตั๋วบอลไทยเวียดนาม สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว บา เลน เซี ย เร อั ล มาดริด ทางเข้าเล่น pg slot สูตรหวยแกรนด์ดราก้อน หวย ไทยรัฐ เดลิ นิ ว ส์ 16 5 66 โปรแกรม โหวต คะแนน สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว